– Học thuyết Ngũ hành gồm 5 yếu tố cơ bản Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ cấu thành. Các sự vật, hiện tượng trong thế giới tự nhiên có sự phát triễn và biến đổi đều là kết quả của sự vận động không ngừng và tác dụng lẫn nhau của 5 nguyên tố này.
– Clip trên giải thích về sự tương quan tác động qua lại giữa các yếu tố trong ngũ hành, để từ đó quý vị có thể hiểu về sự hợp xung trong ngũ hành.
– Màu sắc trong ngũ hành. Cách chọn màu sắc hợp mệnh theo tính tương sinh của ngũ hành.
– Cung cấp kiến thức cơ bản cho người mới nghiên cứu Phong thủy.
▶ Đăng ký kênh Youtube:
▶ Theo dõi Fanpage Facebook:
-anhtuanc95-

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/phong-thuy/