cây tùng cối 40k Mình mới mua. hôm nay mình sẽ muốn cây này thành cây bonsai mini để bàn. với cách làm này các bạn có thể tạo ra nhiều cây cây bonsai mini mới dáng thế khác nhau với nhiều chủng loại cây khác nhau.

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/cay-canh/