Kết cấu ngôi nhà được xây dựng hoàn toàn bằng vách đổ toàn khối với kết cấu sàn.
Nguồn WTF
Share tới cộng động nếu thấy có ích, xin trân trọng cảm ơn!

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/nha/