Thần chú Mật tông hay nhất:
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh:
Các phẩm tụng kinh hay nhất:
Lời Mật Chú: “Namo Samanto Vajra Nai Ham”. Thần chú Bất Động Minh Vương là một trong những thần chú phổ biến trong các trường phái Phật giáo Mật Tông.
Bất Động Minh Vương (tiếng Phạn: Acala-vidyārāja hoặc Acalanatha) là một vị thần có hình dạng hung tợn. Tên gọi khác của Ngài là Bất Động Kim Cang Minh Vương, mật hiệu là Thường Trụ Kim Cang. Ngài là một vị thần bảo hộ của Phật giáo, người xua đuổi ma quỷ và tiêu trừ mọi trở ngại.
Ngài thường được miêu tả như một sứ giả, nhưng nhiệm vụ chính của Ngài trong Đại Nhật Kinh (Mahāvairocana Sutra) là một người tiêu trừ những trở ngại khiến một người không nhận ra bản chất tốt lành tiềm ẩn bên trong.
Sự “hung tợn” của Bất Động Minh Vương thể hiện ý chí mãnh liệt. Năng lượng của cơn giận dữ hướng về Phật tánh và phá vỡ mọi trở ngại ngăn cản, xuyên qua tấm màn vô minh để nhìn thấy rõ bản chất thật của vạn pháp. Đây không phải là “sự giận dữ” thông thường của con người, mà là “sự giận dữ” phát sinh từ lòng bi mẫn lớn lao của Bất Động Minh Vương vì đau khổ của chúng sinh…
#mattonggocbode #gocbode #hayqua

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/cay-canh/