mười trên giường là một vần điệu trẻ vui vẻ cho trẻ em. Có 10 cái trên giường và đứa bé nói! Bạn có biết những gì một chút nói? xem vần này để tìm hiểu.

Visit our website for more Children’s Nursery Rhymes & Kids Videos
============================================
Music and Lyrics: Copyright USP Studios™
Video: Copyright USP Studios™
============================================

Bob The Train App – Download Now

Bob the Train Plush Toys now available on Amazon. Buy yours today! Bob the Train Amazon Store:

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/noi-that/