Cây sung này được khai thác về đến nay đã gần 3 tháng

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/cay-canh/