VTC Now | Bão số 6 đã đổi hướng, đi về phía tây và đang di chuyển về phía đất liền Việt Nam. Bão có khả năng mạnh lên cấp 12, giật cấp 15.

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/phong-thuy/