Với nguyên liệu từ giấy báo ,kẽm , giấy cactong , thùng xốp .. để tạo nên tác phẩm
Aquarium , fish , nature , Diy

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/cay-canh/