Đức ông Trần Triều xiên lình.
Đại đức Thích Bản Tính trụ trì chùa Mông Khánh ở Hà Nhuận, An Hòa, An Dương, Hải Phòng hầu giá Đức Ông Đông Hải đã xiên hai cây lình vào mặt để làm phép trừ tà ma nhân ngày khánh thành nhà thờ mẫu tại chùa.
HIEPFILM DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG BẢO TỒN VĂN HÓA 0934.661.635

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/cay-canh/