Rừng bonsai là một ý niệm quá dễ tưởng tượng, nhưng lại hơi khó thực hiện. Lý do bởi vì rừng bonsai không chỉ có nghĩa là 5, 7 cây trồng cạnh nhau trong chậu bonsai.
Mời các bạn theo dõi những tác phẩm rừng bonsai vào loại độc đáo nhất thế giới.

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/cay-canh/