Những loại cây nội thất tốt cho ngôi nhà, phong thủy của gia chủ
1. Chuối Hoàng Yến
2. Cô Tòng
3. Cung Điện Vàng
4. Bạch Mã Vàng
5. Cau Bẹ Đỏ
6. Cau Vàng
7. Bạch Hoàng Thảo
8. Bạch Lan Chi
9. Bạch Mã Hoàng Tử
10. Đại Phú Gia
11. Đại Tỷ Phú
12. Đế Lan Vương
13. Đinh Lăng
14. Đuôi Công
15. Dứa Lửa
16. Đại Anh Hùng
17.Đại Lan
18. Đại Niên Thanh
19. Hoa Đá
20. Hồng Môn
21. Hòn Ngọc Viễn Đông
22. Huyết Dụ
23. Kim Phát Tài
24. Lan Bầu Rượu
25. Dong Đỏ
26. Dương Xỉ Úc
27. Dương Xỉ Mỹ
28. Lưỡi Hổ
29. Lưỡi Mèo
30. Môn Đốm
31. Môn Lá Xọc
32. Môn Quan Âm
33. Muống Nhật
34. Lan Tuyết
35. Lan Ý
36. Lục Đế Vương
37. Ngũ Gia Bì
38. Phát Lộc
39. Saphia
40. Sao sáng
41. Kim Ngân
42. Thanh Lan
43. Ngân Hậu
44. Ngọc Trâm
45. Ngũ Gia Bì
46. Trạng Nguyê
47. Trầu Bà Lá Xẻ
48. Trầu Bà Leo Cột
49. Trầu Bà Tay Phật
50. Trầu Bà Cây Đàn
51. Trúc Hawai
52. Thanh Lan
53. Thiết Mộc Lan
54. Tóc Tiên
Trúc Mây

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/cay-canh/