“Bạn không thể cố níu lấy quá khứ. Bởi vì không cần biết bạn có giữ chặt nó đến mức nào, nó cũng đã trôi qua mất rồi” – Ted Evelyn Mosby

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/nha/