Chú đại bi được xem là có khả năng trừ tà ma, giải bệnh tật, dễ ngủ…
#chudaibi
#daibichu
#nhacnhe
#nhacdengu
#nhacphat

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/cay-canh/