Giới thiệu cây sanh bonsai: cây được uốn định hình khi cây còn nhỏ, tạo hình rất quái.

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/cay-canh/