Ngoài các đường chỉ tay, gò…thì các ký hiệu trên bàn tay sẽ nói rỏ chi tiết về con người, cuộc sống của các bạn. Xem tướng cần chú ý đến những ký hiệu này để xem chính xác.

Xem thêm nhiều video xem tướng tại

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/phong-thuy/