Dầm chuyển (Transfer beam) trong kết cấu là gì? cách chọn sơ bộ dầm chuyển như thế nào? sẽ được trình bày trong phần 1 và phần 2 trong khóa học thiết kế kết cấu nhà cao tầng theo TCVN và Eurocode bằng phần mềm Robot structural.

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/nha/