Mình dùng BEAT trên youtube và Bài Gốc cắt ghép phần mel vào dành cho những bạn nào cần giống mình 😂😂

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/nha/