dành cho vị nào đã đọc hết quyển 8 cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị tổ sư thiền tông .

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/noi-that/