Cây sứ tôi trồng được 1 năm tuổi đẵ có củ tôi nhổ lên tỉa rể phơi vài nắng rồi để vài tuần trong mát cho nó diệu rồi tiến hành uốn theo dáng long để chơi bonsai sau nầy

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/cay-canh/