Uốn định hình ban đầu cho cây hoa giấy giâm từ cành sau năm tháng.

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/cay-canh/