Video hướng dẫn một số định hướng Tạo Tay Tán cho cây Thế Việt Nam.
Đăng ký và cập nhật video mới tại đây

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/cay-canh/