Chú Đại Bi- cùng chúc cho bách gia trăm họ CS bình an – gặp nhiều may mắn

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/cay-canh/