CHUYỆN BÊN LỀ lần thứ 245 với Việt Thảo đã được ONLINE vào ngày 28 tháng 2 năm 2014.

_ Viễn Hương Restaurant ở Atlanta Georgia.

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/am-thuc/