Diễn Viên:Phong Lê, Việt Hình, Lý Hùng, Mindy Huỳnh
Quay Phim: Andy PHat PHat, Mindy Huỳnh
Dựng Phim: Mindy Huỳnh

Facebook:

Kết bạn Facebook của các thành viên trong nhóm

Phong Lê

Lý Hùng

Viet Hinh

Mindy Huỳnh

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/noi-that/