Vỏ áo giáp hộ thân, bọc ngoài lớp chống đạn Kevlar trang bị cho lính bộ binh của Anh. Lớp vỏ ngoài do hãng chế tạo của Anh sản xuất còn lớp chống đạn bằng vật liệu Kevlar dò tập đoàn Dupont của Mỹ chế tạo.

#dongbaccamp#voaogiap#linhanh#kevlar

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/phong-thuy/