Morning 2006 bản đủ, nhập khẩu: 126tr
Morning 2007 bản đủ, nhập khẩu: 128tr
Corolla 2000 : 95tr

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/phong-thuy/