B Ray :

Đat G :

Masew :

© Chúng tôi không sở hữu quyền của âm nhạc. Nếu bất kỳ nhà sản xuất hoặc nhãn nào có vấn đề với bài hát này, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ xóa ngay lập tức.

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/nha/