Chậu 2 lớp trồng Hoa Cây cảnh để bàn W03, Bể 2 đáy chứa nước nuôi cá, Cốc trồng cây tự hút nước

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/cay-canh/