Link file Cad đề bài:

Nội dung: Hướng dẫn vẽ Đập Đất, gồm:
– Mặt bằng đập
– Mặt cắt dọc A-A
– Mặt cắt ngang B-B

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/phong-thuy/