Cảnh người dân ở đảo Hòn Tre tranh thủ đi xem nhật thực và dùng đủ mọi cách để thấymà được. Sau đây là cảnh Nhật thực mà máy quay được.

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/phong-thuy/