Nhiều năm nay khi chung cư xuân mai complex nhiều người chứng kiến cảnh rắn phi ra đường đuổi người.

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/nha/