Phụ trách đề tài: Ông Đinh Viết Long – PTGĐ XMC
Email: [email protected]
Số điện thoại: 098 365 1476

Sơ lược về Công nghệ thi công nhà nhiều tầng lắp ghép ở Việt Nam
Công nghệ thi công thế hệ thứ 1: Công nghệ của Liên Xô (1983): lắp ghép tấm tường mảng lớn cùng dầm sàn (không dùng cột).
Công nghệ thi công thế hệ thứ 2: Công nghệ của Châu Âu (2004): lắp ghép cột, dầm, sàn. Sau đó đổ bù.
Công nghệ thi công thế hệ thứ 3: Công nghệ của Châu Âu chỉnh sửa (2012): cột đổ tại chỗ , lắp ghép dầm, sàn. Sau đó đổ bù.
Công nghệ thi công thế hệ thứ 4: Công nghệ đỉnh cao của Lắp ghép (2017): lắp ghép dầm, sàn trước. Đổ bê tông toàn khối cột & đổ bù. Công nghệ này được tổ hợp từ nhiều công nghệ thi công, vật liệu bê tông mới, tính toán và thí nghiệm đương đại của thế giới.

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/nha/