Các mẫu câu từ cơ bản đến nâng cao dựa vào các tình huống và ngữ cảnh sinh hoạt hàng ngày thích hợp cho những người đã có vốn tiếng Anh cơ bản muốn củng cố và nâng cao khả năng giao tiếp!

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/am-thuc/