Chuẩn bị cát, một cành cây nhựa hoặc thật tùy gắn cây nhựa vào bể đổ cát và và xả nước. Lưu ý chỉ chọn loại cá nhỏ như cá công, cá vằn ngựa rồi thả vào bể vậy là ta đã được một bể cá cảnh đẹp

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/cay-canh/