Đồ thờ gia truyền xin giới thiệu mẫu ban thờ gia tiên ,mới hoàn thiện thiết kế cho những gian thờ diện tích nhỏ , như nhà trung cư , gian thờ nhỏ gồm bàn thờ lớn dài 1,53m cao 1,27m rộng 69cm . Và bàn nhỏ ở dưới dài 87cm rộng 61cm cao 47cm. #Banthogiatien #Nhatrungcu #Banthodep

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/nha/