Làm hồ nuôi cá cảnh từ ống nhựa PVC
Vật tư gồm: 4 T phi 114, 4 bích phi 114, 1 ống nhựa phi 114.

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/noi-that/