Cây trấn tà,hay ngủ mê.ác mộng.ngủ gặp ác mong,ngu gap ac mong.nguhaygapacmong

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/cay-canh/