Xem Nhiều video hay tại:

– L/H Thầy:
Hướng dẫn học bàn tính Suan Pan cổ của người trung quốc

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/noi-that/