Nhà vườn phúc ngô đang chỉnh sửa tay cành cho cây mai vàng kỳ cổ sau 9 tháng ghép

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/cay-canh/