Dịch Giả: Đào Mộng Nam
Giọng đọc: Anya

Hồi Mười Bốn
TẾ PHẬT TRỪ TÀ KHUYÊN NGƯỜI QUY CHÍNH GIÁC
TRÊN CÂY THIỀN SƯ GIẢNG PHÁP ĐỂ CHIM NGHE
Phật Sống Tế Công
Giáng ngày 28 tháng 9 năm Tân Dậu (1981)
Thơ
Hồ điệp xuyên lâm bách điểu phi
Nhất đoàn hòa lạc thiểu cương vi
Thiên nhiên sinh hóa thiên luân lạc
Nhất mộ hoàng hôn yến điểu quy.
Điểu phi vũ thoát phục nguyên lai
Thụ thượng an cư thực khoái tai
Nhân trú cao lâu tâm tính đọa
Dục tài sắc hỏa hóa thành hôi.
Dịch
Muôn chim bay lượn bướm vờn hoa
Ràng buộc không dây hưởng thái hòa
Trời đất đổi thay đời đọa lạc
Ngày tàn chiếu xuống én bay về.
Mưa tạnh chim bay cảnh sáng lòa
Cành cây nằm nghỉ sướng đời ta
Người ở nhà vàng đời đọa lạc
Sắc tài dục vọng cháy thành tro.
Tế Phật: Đám bướm lượn bay trong lá hoa, bầy chim
bay trên không trung, chẳng có biên cương giới hạn,
không bị con người bó buộc, chúng tiêu dao tự tại biết
là bao nhiêu. Con người cư ngụ ở cõi trần, nếu như
tuân theo pháp luật hẳn là không tham lam, không
cướp giật, không gian dâm, không lừa đảo. Tuy nhiên,
pháp luật có khắt khe cách mấy cũng chẳng thể bắt tội
hết được. Còn nếu như không phạm pháp ắt không có
pháp luật, thì hẳn là tiêu dao ở cõi nhân gian giống như
Trang Tử hóa bướm, thiền sư hóa chim vậy

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/cay-canh/