NHÀ 4.0, Móng nhà cao tầng, xây nhà mô hình, Nhà Mini
ĐỔ BÊ TÔNG MÓNG NHÀ, Cốt thép dầm móng.

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/nha/