Mô phỏng dùng phầm mềm WinCC + STEP 7
Phiên bản DEMO (mang tính chất tham khảo)

Link source dự án:

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/nha/