Thi công đài thang máy nhà cao tầng 37

Thi công theo PP Se -mi Topdown

NTY A10 April 04, 2017

Nghề Xây dựng đầy gian lao vất vả

TVGS: CONINCO.TKS

Kênh truyền thông AH PRODUCTION

Thank you for watching!

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/nha/