TỔNG HỢP NHẠC NỀN HAY NHẤT CỦA KÊNH HOABANFOOD
Track List
0:02 – Ánh trăng bên hồ sen
04:10 – Bóng trúc dưới trăng
09:50- On my way home
10:07 –Divenire Ludovico Einaud
16:48 – Dream Land
19:13 – Điệu hát sơn đông
20:59 – Enti dream
24:50 – Green Leaves
28:30 – Ke Wang ( Khát Vọng)
33:05 – Lonesome Avenue
36:10 – Sáo Bầu Ulusi
40:41 – Sunfower
44:40 – Tucson Tease
47:11 – Túy hồng Nhan
50:13 – End of Summer
52:03 – The Bluest Star
54:05 – Where I am from
57:41 – Fargo

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/am-thuc/