trừ tà, âm binh do thầy phù thủy xấu yểm vào nhà

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/cay-canh/