Làm kệ quần áo từ ống nước và gỗ thông.
Making shelf from water pipes and wood

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/noi-that/