Giới thiệu cây ổi bonsai mini: Cây được trồng từ cây con, đã chuyển chậu để phù hợp với dáng cây, thực hiện uốn định hình tạo dáng cây.

#sonmythobonsai#bonsaimini#câyổibonsai

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/cay-canh/