Facebook :

Youtube :

CƯ SĨ DIỆU ÂM-VẤN ĐÁP- HỘI THẢO HỘ NIỆM THẾ GIỚI, Ngày 29/ 3 /2019
Câu hỏi: Kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm chúng con có một cháu bị bệnh tâm thần đã lâu chúng con đã đưa cháu đi chữa chạy khắp nơi nhưng không khỏi. Năm vừa qua có người giới thiệu chúng con tới chùa nhờ thầy chữa giúp, mỗi lần tới thầy giảng pháp cho nghe rất là hay. Thầy nói:” Để thầy bắt oan gia trái chủ cho hết bệnh, sau này swx dễ vãng sanh.” Có rất nhiều người tin và rủ nhau tới, chúng con theo thầy đã cả năm nay và tốn đến 100 triệu rồi vì mỗi lần là 10 triệu đồng để cúng dường tam bảo và làm công quả cho chùa. Chúng con phải dành dụm hàng ngày được bao nhiêu thì lại để lên bàn thờ Phật ở nhà để chờ khi nào đủ thì lại về chùa nhưng cho đến nay bệnh của cháu vẫn không thuyên giảm. Chúng con xin hỏi lão cư sĩ Diệu Âm chúng con có nên theo nữa không? Và việc bắt ma trừ tà như thế có đúng chánh pháp không? Bây giờ chúng con phải làm thế nào để giúp chữa bệnh cho cháu, chúng con xin cảm niệm công đức của lão cư sĩ. Nam Mô A Di Đà Phật!

Trả lời: A Di Đà Phật! Chư vị đã tốn tới trăm triệu rồi bây giờ chẳng lẽ chư vị muốn tốn trăm triệu nữa? Rồi trăm triệu nữa? Rồi bán nhà đi ở thang thang ngoài đường mà sau cùng hình như con của mình cũng tật nào bệnh đó không hết chăng? Xin thưa với chư vị đạo Phật chúng ta không có cái chuyện trừ tà bắt ma, không có một kinh Phật nào dạy cho một vị sư bắt oán thân trái chủ và ngay cái pháp Hộ-Niệm này từ trước đến giờ chư vị chưa bao giờ nghe một vị Tổ nào nói là mình đi Hộ-Niệm phải đàn áp bắt oán thân trái chủ, không bao giờ.
Cho nên nếu mà một cái nơi theo đạo quỷ thần thì người ta làm cái chuyện đó thì Diệu Âm chấp nhận chứ làm một cái đạo tràng Phật pháp,một vị sư Phật giáo mà làm cái việc bắt ma trừ ma, bắt quỷ gì đó thì rõ ràng pháp Phật không nói chuyện này.
Trước đây Diệu Âm có nghe một vị nói rằng là bây giờ nhà của vị đó có người chết thì vị thầy đó không cho Hộ-Niệm mà bảo rằng phải đưa 200 triệu để trừ cái nạn trùng tang. Vị đó hỏi Diệu Âm, thì Diệu Âm nói:” Nếu mà vị thầy đó theo cái đạo quỷ thần thì cái vị đó đúng, còn nếu vị đó là một vị sư Phật giáo mà làm chuyện trùng tang thì không đúng với Phật giáo. Tại vì trong kinh Phật không có cái chỗ nào dạy cho một người đệ tử Phật thực hiện cái con đường phá trùng tang gì đó, trong kinh Phật không có nói. Như vậy thì chúng ta tu hành cần phải chánh danh mới tốt, đi theo đạo quỷ thần nói chuyện trừ tà bắt ma thì cái đó mới đúng với cái đạo của họ. Còn với đạo Phật, Phật nói:” Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh.” Phật không bao giờ cho một chúng sanh là ma là quỷ, hoàn toàn không có. Phật chỉ nói rằng:” Tâm của mỗi chúng sanh là một Đức Như Lai.” Chỉ vì là khác nhau ở chỗ mê và ngộ mà thôi.
Chính vì vậy mà chuyện trừ tà bắt ma thì theo Diệu Âm nói là không đúng chánh pháp, nhất định không đúng chánh pháp. Rõ ràng! Tại vì nếu đúng chánh pháp thì trong một năm qua tốn 100 triệu đồng rồi, chẳng lẽ bây giờ bắt người ta bán nhà bán cửa để tiếp tục trị bệnh cho một đứa con mà trị bệnh không xong.
Cho nên mong chư vị phải nhớ Diệu Âm chỉ nói thẳng thắn căn cứ vào Phật pháp mà nói chứ không biết ai cả muốn trị bệnh về tâm thần của đứa cháu này mong chư vị phải vỗ về ủng hộ tinh thần, tìm cách phóng sanh tụng kinh niệm Phật hồi hướng công đức giải nạn cho cháu. Nhất là nếu có BHN tới ủng hộ tinh thần điều giải khuyên các vị buông bỏ ra. Xin thưa với chư vị lòng thành tất linh khi một người niệm Phật có lòng chí thành chí kính, được chư thiên long bảo vệ có được Phật lực gia trì nhiều khi chẳng có bao lâu mà thành tựu đạo quả. Còn mà chư vị chạy theo con đường quỷ thần dùng lực bắt quỷ trừ mà thì chư vị tạo thêm chướng duyên cho chính mình. Theo Diệu Âm thấy những người làm cái chuyện này sau cùng kết quả hoàn toàn không phải là tốt đẹp đâu vì nhân quả mình tạo ra không có tốt đẹp, tạo duyên nào, tạo nhân nào nhận quả đó.
Mong chư vị hiểu được như vậy thì nói chung là trong trường hợp này Diệu Âm không đồng ý rằng là một người tu học Phật mà dùng cái pháp thuật hay dùng cái gì đó bắt quỷ trừ ma. Đây hoàn toàn không có trong Phật pháp.
A Di Đà Phật!

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/cay-canh/