19 12 Từ Thủ Ðô” TiVi với LS Trịnh Quốc Thiên thời sự, Thăng Long TV, 22 12 QĐNDVN,

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/noi-that/