MGUYÊN LIỆU: 500G TÉP CÒN SỐNG.
80MUỐI HẠT.
100G NẾP RANG VÀNG
XAY LÀM THÍNH

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/phong-thuy/